Üşüdüm Biraz Album

Bekle Bugday Tanesi Lyrics Yavuz Bingöl

Abspielen

Yavuz Bingöl - Bekle Bugday Tanesi Songtext

Bekle kar altýnda kalan buðday tanesi
Yine onun sularýyla yeþereceksin
Gözyaþlarýn çare deðil aðlama büyü
Baþýný dik tutabilirsen boy vereceksin

Her yanýmda allý morlu
Güller açar türlü türlü
Bu fýrtýna dünden belli
Baþedeceksin

Korku kâr eylemez bir kez yola düþene
Sen bir aþkýn içindesin yaþayacaksýn
Dört yanýný börtü böcek sarsa ne çýkar
Topraða sýkýca sarýl baþedeceksin

Her yanýmda allý morlu
Güller açar türlü türlü
Bu fýrtýna dünden belli
Baþedeceksin
Teile diesen Songtext
Erklären
Okay
Durch weitere Benutzung dieser Webseite stimmst Du unseren Datenschutzbestimmungen zu