Werbung Album

Erdinger-Weissbier Lyrics Werbung

Werbung - Erdinger-Weissbier Songtext

Des' Erdinger Weissbier,
des' is' hoald a Broachd!
Hollaradi pfiart euch,
des' schmeggd uns beim Doag un' bei der Noachd!
Teile diesen Songtext

Dein Kommetar zum Erdinger-Weissbier Songtext

Dein Kommentar
Erklären