Vatos Locos Klan Album

Nowy York plonie Lyrics Karramba

Abspielen

Karramba - Nowy York plonie Songtext

P³onie nowy York "pentagon" p³onie to nie fikcja
do Boga sk³adam d³onie nie do tego co Bin Laden
i Husajm nie do tego tak nie do tego. Wal¹ siê
wie¿owce gin¹ ludzie, ludzie niewinni przera¿eni
i bezsilni. 21 wiek nowy "perhe arborn" to co
¿y³o umar³o w imiê innej religii to bez sensu
kochaæ Boga z karabinem w rêku nie rozumiem, nie
respektuje ?wiêty nie jestem ale to mi nie
pasuje . Broñ atomowa nuklearna zag³ada New
York, a mo¿e potem Warszawa III wojna ?wiatowa -
ja tego nie chce.

Ref: Miasta k³amstw przepe³nione nienawi?ci¹
fa³szem I zdradom. Miasta k³amstw szczê?liwi ci
którzy s¹ nie ?wiadom. Miasta k³amstw Bin Laden
zabija tak w imiê chorej sprawy. Miasta k³amstw
ratuj nas panie od zag³ady.

Afganistan, Pakistan, Jordania, Alach morderca
zabija I omamia fundamentalizm faszyzm I rasizm
to zag³ada naszej cywilizacji to nie ¿arty
miliony ofiar gin¹ ludzie ci których kocham III
wojna ?wiatowa ja tego nie chce.

Ref: Miasta k³amstw...

Ojcze Nasz który? jest w niebie ?wiêæ siê imiê
Twoje przyjd? Królestwo Twoje b¹d? wola Twoja
jako w niebie tak I na ziemi chleba naszego
powszedniego daj nam dzisiaj I odpu?æ nam nasze
winy jako I my odpuszczamy naszym winowajcom I
nie wód? nas na pokuszenie ale nas zbaw ode
z³ego .Amen a a a a Amen.

Panie Bo¿e nie opuszczaj nas kiedy kto? próbuje
zniszczyæ ?wiat .Kiedy w naszych sercach ro?nie
strach kiedy gin¹ ludzie w miasta k³amstw. Panie
Bo¿e b³agam pomó¿ nam nie zamykaj nam nadziei
bram .Panie Bo¿e nie opuszczaj nas. B³agam Panie
Bo¿e ratuj ?wiat.

Ref: Miasta k³amstw.........
Teile diesen Songtext
 • 01 Intro
 • 02 V
 • 03 Po pierwsze
 • 04 Cała Polska w temacie
 • 05 Jednaściecha
 • 06 Vatos Locos klan
 • 07 Pocaluj mnie w dupe
 • 08 Nie dla was, leszcze
 • 09 Ty kurwo, frajerze!!!
 • 10 Czarna lista
 • 11 Dwieściechy
 • 12 Mój W?asny Raj
 • 13 Dzieci gorszego Boga
 • 14 Trzyściechy
 • 15 Konfident
 • 16 W imię zasad
 • 17 Jest git
 • 18 Za texty
 • 19 Zero ściemy
 • 20 Ile kosztujesz???
 • 21 Nowy York plonie
 • 22 Ja też cię kocham
 • 23 Mój W?asny Raj
 • 24 Czteryściechy
Erklären
Okay
Durch weitere Benutzung dieser Webseite stimmst Du unseren Datenschutzbestimmungen zu