Lore Album

Alasdair MacColla Lyrics Clannad

Album Lore

Clannad - Alasdair MacColla Songtext

Alasdair Mhic o ho
Cholla Ghasda o ho
As do laimh-s' gun o ho
Earbainn tapaidh trom eile

Fonn:
Chall eile I chall a ho ro
Chall eile I chall a ho ro
Chall eile huraibh ru chall a ho ro
S haoi o ho trom eile

As do laimh-s' gun
Earbainn tapaidh
Mharbhadh Tighearna
Ach-nam-Breac leat

Mharbhadh Tighearna
Ach-nam-Breac leat
Thiolaigeadh e
an oir an lochain

'S ged 's beag mi fhein
Bhuail mi ploc air
Chuala mi'n de
Sgeul nach b'ait leam

Chuala mi'n de
Sgeul nach b'ait leam
Glaschu a bhith
Dol 'na lasair

Glaschu a bhith
Dol 'na lasair
'S Obair-Dheathain
An deidh a chreachadh
Teile diesen Songtext
Erklären
Okay
Durch weitere Benutzung dieser Webseite stimmst Du unseren Datenschutzbestimmungen zu