0:00

Love Me Two Times Songtext

(The Doors)

Love me two times, baby
Love me twice today
Love me two times, baby
I'm goin' away
Love me two times, baby
One for tomorrow
One just for today
Love me two times
I'm goin' away

Love me one time
Could not speak
Love me one time
Yeh my knees got weak
love me two times, baby
Last me all though the week
Love me two times
I'm goin' away
Love me two times
I'm goin' away
Oh, yes

Love me two times, baby
Love me twice today
Love me two times, baby
I'm goin' away
Love me two times, baby
One for tomorrow
One just for today
Love me two times
I'm goin' away

Love me two times, baby
Love me twice today
Love me two times, baby
I'm goin' away
Love me two times, baby
One for tomorrow
One just for today
Love me two times
I'm goin' away

Love me two times
I'm goin' away
Love me two times
I'm goin' away
Ist dieser Songtext korrekt?

Teile Deine Gedanken

  1. Dein Kommentar
Erklären
© 2000-2017 www.golyr.de